Happy Birthday Wish

Bấm vào để xem tiếng Việt

  Happy Birthday Wish – 02/18/2022

#Peng Guan Ying 02/18 Happy birthday#
We wish Ning Zhi Qian @Peng Guan Ying a Happy Birthday. Adding another year to your age, live up to the love. Looking forward to drama “Have a Crush on You“.

[We’re posting late since there has been so many updates about our idol in the last few days.]


Vietnamese Translation:

❄  Lời chúc sinh nhật – 18/02/2022

#Bành Quán Anh 18/02 Sinh nhật vui vẻ#
Chúc Ninh Chí Khiêm @Bành Quán Anh sinh nhật vui vẻ. Thêm tuổi mới đừng phụ lòng yêu thương. Trông chờ phim “Nghe Nói Em Thích Tôi“.

[Trang chúng mình đăng bài trễ vì có quá nhiều tin về thần tượng chúng mình trong mấy ngày vừa qua.]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *