Articles and Interviews

List of Articles & Interviews:

Date Title
(English/Vietnamese)
01/24/2017
201701_PGY_KMedia_Interview
K-Media “大K駕到” Peng Guanying: The Healing Type God – Warm and Deeply Affectionate
12/16/2018
IVYPLUME Street Style Photo Shoot x Peng Guan Ying | Cannot Lose Creativity of Talented Idol Type

IVYPLUME Chụp ảnh thời trang đường phố cùng Bành Quán Anh | Không thể đánh mất sự sáng tạo của một ngôi sao phái thực lực

01/07/2019
My Small Goal for 2020 – Peng Guan Ying: Important things need to be repeated for three times!

Mục tiêu năm 2020 của tôi – Bành Quán Anh: Điều quan trọng phải nói 3 lần!

01/14/2019
Peng Guan Ying Releases New Black and White Portraits, Showing off an Elegant Gentleman Through Simplicity and Artistic Quality

Bành Quán Anh tung bộ ảnh trắng đen mới, biểu hiện một người đàn ông thanh lịch qua phong cách đơn giản, nghệ thuật

03/03/2019
Although the drama “The Controllers” has not aired yet, Peng Guan Ying already gained attention

Dù phim ‘Vật trong tay’ chưa phát sóng nhưng Bành Quán Anh đã gây chú ý (Trang ‘saostar.vn’)

04/27/2022

“Men’s Uno” Magazine:  Peng Guan Ying – Allowing yourself to relax quickly is a good thing.

Tạp chí “Men’s Uno”:  Bành Quán Anh – Có thể để cho mình thư giãn nhanh chóng là điều tốt.