Peng Guan Ying Studio Wishes Happy Birthday

Bấm vào để xem tiếng Việt

  Peng Guan Ying Studio Wishes Happy Birthday – 02/18/2022
At exactly midnight, Peng Guan Ying Studio promptly posted on time to wish him Happy Birthday.
[蛋糕] #Peng Guan Ying 02/18 Happy Birthday#
Passing through the silence and the hustle and bustle, reaping all through the journey, fully devoted to immersing yourself into each role and never changing your passion… The new year is full of tigerous vigor, rushing to a new journey, and welcoming a more enriched self.”

Vietnamese Translation:

❄  Phòng làm việc Bành Quán Anh chúc mừng sinh nhật – 18/02/2022
Vào đúng nửa đêm, phòng làm việc Bành Quán Anh đã đăng bài đúng giờ để chúc mừng sinh nhật.
[蛋糕] #Bành Quán Anh 18/02 Sinh nhật vui vẻ#
Bước qua sự tĩnh lặng và hối hả, nhộn nhịp, và gặt hái qua các chặng đường, cống hiến hết mình cho vai diễn và không bao giờ thay đổi lòng yêu nghề. Năm mới tràn đầy khí thế như hổ, lao vào hành trình mới và chào đón bản thân phong phú hơn nữa.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *