Online Chat with Cast of Drama “Two Conjectures About Marriage”

Bấm vào để xem tiếng Việt

  Online Chat with Cast of Drama “Two Conjectures About Marriage” – 03/04/2022
There’s a surprise for viewers and fans of drama “Two Conjectures About Marriage“. The cast will hold an live chat to answer questions and give spoilers. Peng Guan Ying and Yang Zi Shan are scheduled to be online from 17:00 – 17:40 (CST). Get ready for your questions by posting with the topic #婚姻的两种猜想全员剧透# (“Two Conjectures About Marriage” Complete Spoilers).
Our idol posts the following:
“Fight (Zheng) to chat, fight (Zheng) for spoilers. See you today at 17:00!”

Vietnamese Translation:

❄  Trò chuyện trực tuyến cùng dàn diễn viên phim “Ngã Rẽ Hôn Nhân” – 04/03/2022
Có một tin vui bất ngờ cho khán giả và fan của phim “Ngã Rẽ Hôn Nhân“. Dàn diễn viên sẽ có buổi ‘live chat’ để trả lời câu hỏi và đưa spoiler về phim. Bành Quán Anh và Dương Tử San sẽ xuất hiện từ 17:00 – 17:40 (giờ TQ). Các bạn chuẩn bị đi nhé và có thể viết bài dưới trang chủ đề #婚姻的两种猜想全员剧透# (Spoiler phim “Ngã Rẽ Hôn Nhân“).
Thần tượng chúng mình đăng:
“Tranh trò chuyện, Tranh đưa spoiler. Hẹn hôm nay lúc 17:00h, không gặp không về!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *