Photos from Drama “Two Conjectures About Marriage”

Bấm vào để xem tiếng Việt

  Photos from Drama “Two Conjectures About Marriage

Thousands of paper cranes carrying wishes, fluttering in the wind direction during marriage… When the big data based marriage faces life’s daily necessities of firewood, rice, oil and salt, can the love of the fastest couple in history to get married be able to withstand the storm and be as firm as before?

Hunan TV is broadcasting the drama, and Youku members will have new episodes updated at 22:00 while non-members will be get updated episodes at 22:00 on the next day. ​​​​

•  Source: Weibo @婚姻的两种猜想 (Drama “Two Conjectures About Marriage”), 03/10/2022


Vietnamese Translation:

❄  Hình của phim “Ngã Rẽ Hôn Nhân

Hàng ngàn hạc giấy mang theo điều ước thoảng bay theo chiều gió trong hôn nhân. Khi cuộc hôn nhân dựa theo dữ liệu phải đối mặt với cuộc sống cùng với củi, gạo, dầu và muối, liệu tình yêu của cặp đôi kết hôn nhanh nhất trong lịch sử có thể chống chọi với sóng gió và vẫn vững vàng như trước kia?
Đài truyền Hồ Nam đang phát sóng, và thành viên Youku sẽ được cập nhật tập mới lúc 22:00, và những người không phải thành viên sẽ được cập nhật lúc 22:00 ngày hôm sau

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *