“Thin Ice” Poster

Bấm vào để xem tiếng Việt


  “Thin Ice” Poster – 05/04/2022

With the spirit of youth, the future (journey in the cloud) is promising and worth looking forward to. May our youth take faith as the torch and pursue the light ahead.
#May 4th – Youth Day#

Our idol also shares a post for Youth Day.
“Live up to your youth, and go forward bravely!”
Looking forward to see Peng Guan Ying as Chen Qian in the drama “Thin Ice“. His mysterious, debonair style fits the image of the secret spy agent perfectly.

Sources:


Vietnamese Translation:

❄  Poster phim “Băng Mỏng” – 04/05/2022

Thanh xuân tràn đầy sức sống, và đường mây, tương lai đầy hứa hẹn.
Mong cho tuổi trẻ chúng ta hãy giữ niềm tin làm ngọn đuốc mà đuổi theo ánh sáng phía trước.
#Ngày Thanh Niên, ngày 4 tháng 5#

Thần tượng chúng mình cũng chia sẻ bài cho Ngày thanh niên.
“Hãy sống hết mình với thanh xuân tuổi trẻ và dũng cảm tiến về phía trước!”
Mong đợi xem Bành Quán Anh trong vai Trần Thiển trong phim “Băng Mỏng“.
Phong cách bí ẩn, thu hút, đầy tự tin của anh ấy hoàn toàn phù hợp với hình tượng điệp viên.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *