Photo from Drama “Have a Crush on You”

Bấm vào để xem tiếng Việt

⚜  Photo from Drama “Have a Crush on You” – 08/19/2022
#Have a Crush on You#
With one’s own shimmering light, the hope of all beings is ignited… by the heart of a doctor, the virtue of a teacher, and selfless love. Couple Ning Zhi Qian @Peng Guan Ying and Ruan Liu Zheng @Wang Chu Ren pay tribute to all the angels in white. Wishes to everyone for a happy #Chinese Doctors’ Day#!

•  Source: Weibo 电视剧听说你喜欢我 (Drama “Have a Crush on You”), 08/19/2022


Vietnamese Translation:

❄  Hình phim “Nghe Nói Em Thích Tôi” – 19/08/2022
#Nghe Nói Em Thích Tôi#
Dựa vào ánh sáng lung linh của chính mình, khơi dậy niềm hy vọng của tất cả chúng sinh… bằng tấm lòng của một bác sĩ, đạo đức của một người thầy, và tình yêu thương vị tha. Cặp đôi Ninh Chí Khiêm (Bành Quán Anh) và Nguyễn Lưu Tranh (Vương Sở Nhiên) tỏ lòng kính trọng tất cả thiên thần áo trắng. Xin chúc tất cả Ngày Thầy thuốc Trung Quốc vui vẻ!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *