Photos from Drama “Unexpected Falling” – 11/20/2022

Bấm vào để xem tiếng Việt

  Photos from Drama “Unexpected Falling” – 11/20/2022

Life is not waiting for the storm to pass, but learning to dance in the wind. The more desperate the road ahead, the stronger the inner firmness will be.

The drama is broadcast exclusively on Youku tonight at 6 o’clock!

🎥 Watch Drama “Unexpected Falling” playlist with English subtitles on YouTube

•  Source:  Weibo @电视剧不期而至 (Drama “Unexpected Falling“, 11/20/2022


Vietnamese Translation:

❄  Hình ảnh phim “Không Hẹn Mà Đến” – 20/11/2022

Cuộc sống không chỉ là chờ đợi cơn bão táp đi qua, mà còn là học cách nhảy múa trong gió. Phía trước càng thêm bí lối cùng đường thì nội tâm càng thêm vững vàng!
Phim được phát sóng độc quyền trên Youku lúc 6 giờ tối nay!

🎥 Link xem phim “Không Hẹn Mà Đến” trên YouTube

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *