Drama “Two Conjectures About Marriage” winning award – 11/02/2023

Bấm vào để xem tiếng Việt


  Drama “Two Conjectures About Marriage” winning award – 11/02/2023
Congratulations to Peng Guan Ying’s “Two Conjectures About Marriage” for winning the “Golden Angel Award TV Series” and “Chinese Cultural Communication Award” at the 19th Chinese American Television Festival, becoming the Chinese film and television drama that won the most awards that night. At the same time, the drama was also the only TV series to win the “Chinese Culture Communication Award” that night.

Vietnamese Translation:

❄  Phim “Ngã Rẽ Hôn Nhân” thắng giải thưởng – 02/11/2023
Chúc mừng phim “Ngã Rẽ Hôn Nhân” của Bành Quán Anh đã nhận “Giải Thiên Thần Vàng Phim Truyền Hình” (Golden Angel Award) và “Giải Truyền thông văn hóa Trung Quốc” tại Liên hoan Truyền hình Trung-Mỹ lần thứ 19, trở thành bộ phim truyền hình Trung Quốc giành được nhiều giải thưởng nhất đêm đó. Đồng thời, bộ phim cũng là phim truyền hình duy nhất giành được “Giải thưởng Truyền thông Văn hóa Trung Quốc” đêm đó.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *