Photo from Drama “The Tale of Rose” – 06/07/2024

Bấm vào để xem tiếng Việt


  Photo from Drama “The Tale of Rose” – 06/07/2024
Use love to give fragrance to life, and every stop leaves a romantic echo.
Drama “The Tale of Rose” starts from June 8th, and Tencent Video will exclusively broadcast the drama. In the first week, members will be updated with 2 episodes every day at 19:30. The first update is 4 episodes, and VIP members will get to watch first.

Vietnamese Translation:

❄  Hình ảnh phim “Câu Chuyện Hoa Hồng” – 07/06/2024
Dùng tình yêu để mang hương thơm cho cuộc sống, và mỗi lần dừng lại đều để lại một dư âm lãng mạn.
Phim “Câu Chuyện Hoa Hồng” sẽ được phát sóng độc quyền trên Tencent Video từ ngày 8/6. Trong tuần đầu tiên, các thành viên sẽ được cập nhật 2 tập mỗi ngày vào lúc 19h30.
Thành viên VIP sẽ được xem trước 4 tập đầu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *