Photo from Drama “I Heard You Like Me”

Bấm vào để xem tiếng Việt

 Photo from Drama “I Heard You Like Me” – 08/19/2021
Let’s enjoy the full moon together and celebrate the night of Mid-Autumn Festival.
Drama “Have a Crush on You”, Peng Guan Ying, and Wang Chu Ran wish everyone a Happy Mid-Autumn Festival, perfect happiness (blooming flowers and full moon), and lovers are always together.
Source:

Vietnamese Translation:

❄  Hình của phim “Nghe Nói Em Thích Tôi”

Hãy cùng nhau ngắm trăng tròn và vui vẻ đón đêm Trung thu.
Phim “Nghe nói em thích tôi”, Bành Quán Anh, và Vương Sở Nhiên chúc cả nhà Tết Trung thu vui vẻ, hoa hảo trăng tròn, và người yêu nhau luôn ở bên cạnh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *