Peng Guan Ying Updates Weibo with New Photos – 10/03/2021

  Peng Guan Ying Updates Weibo with New Photos – 10/03/2021

I’m getting warm in the sun in the house.
For October 1st (National Day) holiday, where do you go for fun?
#Follow my immersion style of vacation#


Vietnamese Translation:

  Bành Quán Anh cập nhật Weibo với hình mới – 03/10/2021

Tôi đang phơi nắng trong nhà.
Vào kỳ nghỉ 10 tháng 1 (Quốc Khánh), bạn đi đâu chơi?
#Theo phương thức đắm chìm trong kỳ nghỉ lễ của tôi#

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *