November 2021 Calendar

Bấm vào để xem tiếng Việt

  November 2021 Calendar
Wishing everyone a happy new month!
Hope to see his new drama soon!
 

Vietnamese Translation:

 Hình Lịch Tháng 11

Chúc cả nhà tháng mới vui vẻ!
Hy vọng sớm được xem phim của anh ấy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *