Happy New Year 2022

Bấm vào để xem tiếng Việt


  Happy New Year 2022

Our idol updates at midnight on Douyin with the first video in 2022 to wish Happy New Year!

Also, Peng Guan Ying Studio posted a new picture early this morning.
“With the new year and new atmosphere, everything can be expected.
Together with boss Peng Guan Ying, we wish everyone Happy New Year [打call] ​​​​.”

Sources:


Vietnamese Translation:

❄  Chúc mừng năm mới 2022

Thần tượng chúng mình cập nhật đúng nửa đêm trên Douyin với video đầu tiên của năm 2022 để chúc mừng năm mới.

Vừa sáng sớm hôm nay, phòng làm việc Bành Quán Anh cũng đã đăng hình mới.
“Năm mới, bầu không khí mới, vạn sự đều có thể được như mong đợi. Cùng với boss Bành Quán Anh, xin chúc cả nhà năm mới vui vẻ [打call] ​​​​.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *