Pictures from Drama “It’s Because of Love”

Bấm vào để xem tiếng Việt

  Pictures from Drama “It’s Because of Love” – 02/12/2022

Peng Guan Ying Global Fan Club posted in the middle of the night to share some news and pictures.

Not being able to sleep, our support group is still at a loss as this is true.
Congratulations on the overseas launch of “It’s Because of Love”!
Looking forward to Guo Ai Lun, a 2012 student, to be online soon.
The support group offers the first items (pictures) of our ‘fresh and young’ big brother Peng Guan Ying of 10 years ago.

The drama “It’s Because of Love” 《将爱之因为爱情》, filmed back in 2012, is premiering on YouTube after 10 years. Let’s watch our idol playing the character of Guo Ai Lun, a guy who wholeheartedly tries to protect the girl he loves.
You can watch this drama and trailers at the following links:
📽  YouTube playlist
📹  Trailers
♫  MV for “It’s Because of Love”


Vietnamese Translation:

❄   Hình phim “Bởi Vì Tình Yêu” – 12/02/2022

Nhóm fan club Bành Quán Anh toàn cầu đăng vào nửa đêm để chia sẻ tin tức và hình ảnh.

Không ngủ được, nhóm hậu viện còn đang ngẩn người vì đúng là sự thật.
Xin chúc mừng phim “Bởi Vì Tình Yêu” được ra mắt tại hải ngoại.
Trông đợi Quách Ngải Luân, học sinh năm 2012, sẽ sớm xuất hiện trên mạng.
Nhóm hậu viện xin biếu sản phẩm đầu tiên (hình ảnh) của đại ca Bành Quán Anh “trẻ trung” của 10 năm trước.
Bộ phim “Bởi Vì Tình Yêu”, quay từ năm 2012, đang được khởi chiếu trên YouTube sau 10 năm. Hãy cùng xem thần tượng chúng mình trong vai Quách Ngải Luân, một chàng trai hết lòng bảo vệ người con gái anh yêu.
Các bạn có thể xem phim và trailer tại link dưới đây:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *