Happy Lunar New Year 2022

Bấm vào để xem tiếng Việt


  Happy Lunar New Year 2022

On Lunar New Year’s Eve, our idol updated with a video clip on Weibo to wish everyone a Happy Lunar New Year.

“2022
Wishing everyone good luck and prosperity in the Year of the Tiger!”
On Lunar New Year’s Day, his studio also updates with a new photo.
“Say goodbye to the old and welcome the new year!
Together with Boss Peng Guan Ying, we wish you all a happy festive reunion, and good luck in the Year of the Tiger! [虎爪比心][虎爪比心][福气虎] ​​​​”

Sources:


Vietnamese Translation:

❄  Chúc mừng năm mới 2022

Vào đêm Giao thừa, thần tượng chúng mình đăng đoạn video trên Weibo để chúc mừng năm mới.

“2022
Chúc cả nhà Hổ niên đại cát, thuận thuận lợi lợi!”
Sáng ngày mùng 1 Tết, phòng làm việc cũng cập nhật hình mới của anh ấy.
“Tạm biệt năm cũ và chào đón tân xuân!
Cùng Boss Bành Quán Anh, xin chúc cả nhà tận hưởng niềm vui sum họp ngày Tết và năm Dần gặp nhiều may mắn! [虎爪比心][虎爪比心][福气虎] ​​​​”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *