Pictures from Drama “Two Conjectures About Marriage”

Bấm vào để xem tiếng Việt

  Pictures from Drama “Two Conjectures About Marriage” – 02/25/2022
The drama page has posted some more pictures.
Our idol’s performance is so natural in this drama. Watching him playing the character of Yang Zheng, we don’t see any trace of his previous role that we just recently watched.
Remember to watch new episodes for this drama every night.
🎥 Link to watch drama “Two Conjectures About Marriage”: https://bit.ly/3H3wWjF
•  Source: Weibo @@婚姻的两种猜想 (Drama “Two Conjectures About Marriage”), 02/24/2022 and 02/25/2022

Vietnamese Translation:

❄  Hình của phim “Ngã Rẽ Hôn Nhân” – 25/02/2022

Trang phim đã đăng thêm một số hình ảnh.

Thần tượng của chúng mình diễn xuất rất tự nhiên trong bộ phim này. Xem anh ấy trong vai Dương Tranh, chúng mình không thấy bất cứ dấu vết nào của vai diễn lần trước mà chúng mình vừa xem qua.
Các bạn nhớ đón xem các tập mới của bộ phim này được đăng lên mỗi buổi tối.
📽️ Link xem phim “Ngã Rẽ Hôn Nhân”: https://bit.ly/3oYr2dC

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *