New Photo of Main Couple from Drama “Two Conjectures About Marriage”

Bấm vào để xem tiếng Việt

  New Photo of Main Couple from Drama “Two Conjectures About Marriage” on TUEsday, 02/22/2022
The ferris wheel witnesses the most loving day of love in 2022 for the fastest couple in history to get a marriage certificate. In love and being together, showing affection and being super sweet with the manual for “practice of love”, watch the drama being broadcast on Hunan TV. It is updated at 22:00 for Youku members and at 22:00 of the next day for non-members. ​​​​

Vietnamese Translation:

❄  Trang phim “Ngã Rẽ Hôn Nhân” đăng hình cặp chính vào ngày 22/02/2022

Vòng đu quay chứng kiến cho ngày tràn ngập tình yêu nhất trong năm 2022 cùng cặp đôi nhanh nhất trong lịch sử nhận được giấy chứng nhận. Yêu và ở bên nhau, thể hiện tình yêu cực ngọt ngào dựa theo cẩm nang “luyện yêu đương”, hãy xem bộ phim đang được phát sóng trên đài Hồ Nam. Phim được cập nhật vào lúc 22:00 giờ cho thành viên Youku, và vào 22:00 giờ ngày hôm sau cho những ai không phải thành viên.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *