Booting Ceremony for New Drama “Thin Ice”

Bấm vào để xem tiếng Việt


  Booting Ceremony for New Drama “Thin Ice”- 03/23/2022

Chinese Republican spy war drama “Thin Ice” held its booting ceremony early this morning.
The starring lineup includes Peng Guan Ying, Chen Yu Qi, Chen Xiao Yun and Gao Han Yu. The drama tells the story of the military spy Chen Qian (played by Peng Guan Ying), who gradually defines his revolutionary beliefs and fights for the people through his actions.
Good luck with filming!
Sources:


Vietnamese Translation:

❄  Lễ khai máy phim “Băng Mỏng” – 23/03/2022

Bộ phim truyền hình về điệp chiến thời dân quốc tên “Băng Mỏng” tổ chức buổi lễ khai máy sáng sớm hôm nay.
Dàn diễn viên chính gồm có Bành Quán Anh, Trần Ngọc Kỳ, Trần Tiểu Vân, và Cao Hãn Vũ. Bộ phim kể về câu chuyện của gián điệp quân sự Trần Thiển, người từng bước xác định niềm tin cách mạng và chiến đấu vì dân bằng hành động của mình.
Chúc quay phim thuận lợi, may mắn!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *