Video of Peng Guan Ying’s Photo Shoot for “Men’s Uno”

Bấm vào để xem tiếng Việt


  Video of Peng Guan Ying’s Photo Shoot for “Men’s Uno” – 04/27/2022

Performing with vividness and freshness in the light and shadow, and portraying well-developed characters between movement and stillness… Let’s explore more joy with Peng Guan Ying’s acting and feel his focus and passion.


Vietnamese Translation:

❄  Video buổi chụp ảnh của Bành Quán Anh cho “Men’s Uno” – 27/04/2022

Diễn giải với sự sinh động và tươi mới trong ánh sáng và bóng tối, đồng thời tạo dựng sự phong phú cho các nhân vật giữa sự chuyển động và tĩnh lặng. Hãy cùng Bành Quán Anh khám phá thêm những điều thú vị với lối diễn giải và cảm nhận sự tập trung và niềm đam mê của anh ấy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *