Behind-the-Scenes Photos from Drama “Thin Ice”

Bấm vào để xem tiếng Việt

  Behind-the-Scenes Photos from Drama “Thin Ice” – 05/11/2022
Peng Guan Ying Studio posted some new pictures from the drama “Thin Ice”.
“Revealing some fresh behind-the-scenes pictures for everyone to have a ‘quick’ look.”

Sources:


Vietnamese Translation:

❄  Hình ảnh hậu trường phim “Băng Mỏng” – 11/05/2022
Phòng làm việc Bành Quán Anh vừa đăng hình mới trong phim “Băng Mỏng”.
“Tung ra vài tấm hình hậu trường mới tinh để mọi người có thể nhìn ‘thoáng’ qua nhé.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *