Peng Guan Ying – Weibo Update

Bấm vào để xem tiếng Việt

  Peng Guan Ying – Weibo Update – 06/18/2022

Meet your childhood memories of
Astro Boy with 100 thousand horsepower…
When classic meets technology, True Core (Hero) meets true love.
This is the trendy co-branded Redmi mobile phone.
#Very cute Astro Boy phone#

(The theme of the Redmi Note 11T series mobile phone is “True Core Hero”, exchange my true core for your sincerity.)


Vietnamese Translation:

❄  Bành Quán Anh đăng Weibo – 18/06/2022

Gặp lại những kỷ niệm thời thơ ấu
thông qua cậu bé Astro Boy với 10 vạn mã lực…
Khi cổ điển gặp công nghệ, chân tâm gặp chân tâm.
Đây là điện thoại di động Redmi hợp tác theo xu hướng.
#Điện thoại Astro Boy thật dễ thương#

(Điện thoại Redmi lấy chủ đề về cậu bé Astro Boy, trao đổi chân tâm bằng chân tâm [bộ vi xử lý].)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *