Peng Guan Ying Starts Filming for New Drama “The White Castle”

Bấm vào để xem tiếng Việt

  Peng Guan Ying Start Filming for New Drama “The White Castle” – 06/29/2022

Medical-themed drama “The White Castle” officially started filming today, and our idol attended the booting ceremony early this morning. The drama is adapted from Wang Cheng Gang’s novel of the same name. It stars Peng Guan Ying, Tu Song Yan, Gai Yue Xi, Gao Xin.
Peng Guan Ying plays the emergency doctor Wang Yang Ming.

Sources:

  • Various Weibo, 06/29/2022

Vietnamese Translation:

❄  Phim “Lâu Đài Trắng” của Bành Quán Anh khai máy – 29/06/2022

Bộ phim “Lâu Đài Trắng” về ngành y khoa chính thức khai máy hôm nay, và thần tượng chúng mình dự buổi khai máy từ sáng sớm. Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Vương Thành Cương, với sự tham gia của Bành Quán Anh, Đồ Tùng Nham, Cái Nguyệt Hy, Cao Hâm.
Bành Quán Anh đóng vai bác sĩ cấp cứu Vương Dương Minh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *