Booting of New Drama “The White Castle”

Bấm vào để xem tiếng Việt

  Booting of New Drama “The White Castle” – 06/29/2022

The drama page for “The White Castle” announced the official booting on 06/29/2022.

The benevolent heart of a doctor, the white dove flying upward,
under the shadowless lamp, you are the only light.

The art of medicine, white coat and utter devotion, fearless and having no worries about consequences…
The ethics of the profession, the benevolent heart of a fine doctor (referring to an ancient doctor asking his patients to plant apricot trees instead of paying fees), and respecting and protecting life…
“Being a doctor who just wants to save people…”

Our idol also shares the post.

#Drama White Castle Booting# Wearing the white coat, using all of one’s capabilities to cure sickness… Hello! It’s the first time we meet, and I’m Wang Yang Ming.

Sources:

• Weibo @电视剧白色城堡 (Drama “The White Castle”), 06/29/2022: 1, 2
Weibo @彭冠英, 06/29/2022 at 12:55 (CST)


Vietnamese Translation:

❄  Khai máy phim “Lâu Đài Trắng” – 29/06/2022

Trang phim “Lâu Đài Trắng” đăng tin chính thức về buổi khai máy.

Bác sĩ nhân ái tận tâm, chim bồ câu trắng bay lên,
dưới ngọn đèn không hắt bóng, người là ánh sáng duy nhất.

Y thuật, chiếc áo trắng, gan dạ không sợ, bất chấp không lo âu điều gì…
Y đức của một người thầy thuốc, trái tim nhân hậu của lương y (nhắc đến tích về Hạnh Lâm có người thầy thuốc khám bệnh không lấy tiền, chỉ yêu cầu bệnh nhân khỏi bệnh trồng cây hạnh xung quanh), và tôn trọng sinh mệnh…
“Bác sĩ, chính là chỉ muốn cứu người…”

Thần tượng chúng mình cũng chia sẻ lại tin.

#Lâu Đài Trắng khai máy#
Mặc chiếc áo trắng, tận sức để chữa bệnh tật… Xin chào! Lần đầu tiên gặp, tôi là Vương Dương Minh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *