New Photo from Drama “Have a Crush on You”

Bấm vào để xem tiếng Việt

⚜  New Photo from Drama “Have a Crush on You” – 08/04/2022

Pointer to couple Ning Zhi Qian (Peng Guan Ying) and Ruan Liu Zheng (Wang Chu Ran)! Sprinkling sugar on Chinese Valentine’s Day (Qixi/Double Seventh Festival)🍬 Love you [心]!  It’s not just a spur of the moment, but the pointer in my heart will always point towards you.

Time lets us make ourselves better, and love lets us become a better other half. No matter how long it has passed, the pointer in my heart will always point towards you 🧭. Today is #Qixi Festival# It is the pointer to couple Ning Zhi Qian (Peng Guan Ying) and Ruan Liu Zheng (Wang Chu Ran). Wishing that the lovers in the world will end up becoming a family [心].  #That’s what sweet love is like.# ​​​​

Sources:

Weibo @腾讯视频 (Tencent Video), 08/04/2022
Weibo 电视剧听说你喜欢我 (Drama “Have a Crush on You”), 08/04/2022


Vietnamese Translation:

❄  Hình mới phim “Nghe Nói Em Thích Tôi” – 04/08/2022

Kim chỉ hướng CP Ninh Chí Khiêm (Bành Quán Anh) và Nguyễn Lưu Tranh (Vương Sở Nhiên)! Rắc đường cho lễ Thất Tịch 🍬 Yêu bạn [心]!

Không phải là phút tùy hứng, mà là kim chỉ nam trong trái tim anh sẽ luôn hướng về em🧭. #Lễ Thất Tịch#

 

Thời gian khiến chúng ta trở nên tốt đẹp hơn, tình yêu khiến chúng ta trở thành nửa kia tốt đẹp hơn. Dù có trôi qua bao lâu thì kim chỉ nam trong tim anh vẫn luôn hướng về em 🧭. Hôm nay là lễ Thất Tịch, kim chỉ hướng cp Ninh Chí Khiêm (Bành Quán Anh) và Nguyễn Lưu Tranh (Vương Sở Nhiên). Chúc cho tình nhân trong thiên hạ rốt cuộc sẽ trở thành quyến thuộc [心]. #Tình yêu là như thế đó#

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *