Peng Guan Ying Updates Weibo – 09/23/2022

Bấm vào để xem tiếng Việt
  Peng Guan Ying Updates Weibo – 09/23/2022

#Cold (Uncommon) Knowledge, Hot Action#
Understanding and spreading knowledge of climate change is also a way of participating in achieving the the goal of “carbon neutrality”. My question is: “Do you know what blue carbon is and what green carbon is? Say your answers, and join me in #Climate Action Week# to be a leading advocate! #Public Welfare Festival#

• Source: Weibo @彭冠英, 09/23/2022 at 11:26 (CST)


Vietnamese Translation:

❄  Bành Quán Anh đăng Weibo – 23/09/2022

#Kiến thức lạnh, hành động nóng#
Tìm hiểu và phổ biến kiến ​​thức về biến đổi khí hậu cũng là một cách tham gia thực hiện mục tiêu “carbon trung tính”. Câu hỏi của tôi là: Bạn có biết carbon xanh lam là gì và carbon xanh lục là gì không? Hãy nói ra câu trả lời của bạn, tham gia cùng tôi trong #Tuần lễ hành động vì khí hậu# và trở thành người tiên phong khởi xướng.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *