9th Anniversary of Peng Guan Ying Global Fan Club

Bấm vào để xem tiếng Việt
  9th Anniversary of Peng Guan Ying Global Fan Club – 10/15/2022

Do you miss a certain person in the chat group?
How long has it been since we chatted with our brother Peng Guan Ying?

Today (October 15th) is the 9th anniversary of Peng Guan Ying Global Fan Club. Our idol is tentatively scheduled to be online for about 20 minutes in the evening to chat in the fan chat group. The specific time will be announced later depending on our idol’s filming schedule.
Fans can come and comment on Weibo with interesting questions you want to ask our idol. Today’s comment questions have a higher chance of being selected. Whether our brother will reply, whether the Dandelions can be answered depends on luck, we will know on the 15th.

Happy anniversary to Peng Guan Ying Global Fan Club!

• Source: Weibo @彭冠英全球后援会 (Peng Guan Ying Global Fan Club), 10/13/2022


Vietnamese Translation:

❄  Chu niên 9 năm của Hội hậu viện Bành Quán Anh toàn cầu – 15/10/2022

Các bạn có nhớ một người nào đó trong nhóm chat?
Đã bao lâu rồi chúng mình không trò chuyện với anh trai Bành Quán Anh?

Hôm nay là sinh nhật của hội hậu viện. Theo dự định thần tượng của chúng mình sẽ trực tuyến khoảng 20 phút vào buổi chiều ngày 15 tháng 10. Thời gian cụ thể sẽ có thể thay đổi do thời gian của đoàn phim của anh ấy và sẽ được thông báo sau.
Các bạn hãy đến và comment với các câu hỏi thú vị bạn muốn hỏi anh trai. Các câu hỏi bình luận hôm nay có xác suất được chọn cao hơn. Đại ca có trả lời không, và Bồ công anh có được trả lời hay không còn tùy thuộc vào may mắn, chúng ta sẽ biết vào ngày 15.

Chúc mừng chu niên 9 năm của Hội hậu viện Bành Quán Anh toàn cầu!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *