Photos from Drama “The White Castle”

Bấm vào để xem tiếng Việt

  Photos from Drama “The White Castle” – 10/21/2022

Peng Guan Ying Studio posts new photos from drama “The White Castle“.

A set of random photos of Dr. Wang at work are released.
Wishing everyone a happy weekend in advance! ​​​​[太开心] ​​​​

• Source:  Weibo @彭冠英工作室 (Peng Guan Ying Studio, 10/21/2022


Vietnamese Translation:

❄  Hình trong phim “Lâu Đài Trắng” – 21/10/2022

Phòng làm việc Bành Quán Anh đăng hình trong phim “Lâu Đài Trắng“.

Hình ảnh ngẫu nhiên của Bác sĩ Vương trong lúc làm việc được tung ra. Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ trước nhé! [太开心] ​​​​

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *