Peng Guan Ying Studio Posts New Photos – 11/11/2022

Bấm vào để xem tiếng Việt


  Peng Guan Ying Studio Posts New Photos – 11/11/2022
Boss Peng Guan Ying in a suit is here.
Thank you for your enthusiastic support and love!
Don’t forget to follow the drama with us!
The studio releases boss Peng Guan Ying’s behind-the-scenes footage. He is super handsome Lawyer “Gao Jun” lawyer!

🎥  Watch Drama “Unexpected Falling” playlist (English subtitles) on YouTube

Sources:
•  Photos:  Weibo @彭冠英工作室 (Peng Guan Ying Studio), 11/11/2022
•  Video:  Weibo @彭冠英工作室 (Peng Guan Ying Studio), 11/11/2022


Vietnamese Translation:

❄  Phòng làm việc Bành Quán Anh đăng bộ ảnh mới – 11/11/2022

Boss Bành Quán Anh trong bộ đồ tây đến đây.
Cảm ơn tất cả các bạn đã nhiệt tình ủng hộ và yêu mến!
Đừng quên theo dõi phim nhé!

Phòng làm việc tung ra video hậu trường của boss Bành Quán Anh.
Đó là luật sư “Cao Tuấn” siêu đẹp trai!

🎥 Link xem phim “Không Hẹn Mà Đến trên Youtube

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *