Photos from Drama “Unexpected Falling” – 11/12/2022

Bấm vào để xem tiếng Việt

  Photos from Drama “Unexpected Falling” – 11/12/2022

There are always traces of truth behind the reality of things, and there is a deeper truth behind the new facts. After all, who can reach the final answer?
Youku broadcasts the drama exclusively on the whole network. It will released on time at 18:00 tonight. Come to Youku to follow the latest plot!

🎥 Watch Drama “Unexpected Falling” playlist with English subtitles on YouTube
•  Source:  Weibo @优酷 (Youku), 11/12/2022


Vietnamese Translation:

❄  Hình ảnh phim “Không Hẹn Mà Đến” – 12/11/2022

Luôn luôn có những dấu vết của sự thật đằng sau hư thực của mọi sự vật, và có một chân tướng thâm sâu hơn phía sau những chứng cớ mới. Kết cuộc ai có thể đạt được câu trả lời cuối cùng?
Youku phát sóng phim độc quyền trên toàn mạng và được cập nhật vào 18h tối nay. Hãy đến với Youku để theo dõi những tình tiết mới nhất nhé!

🎥 Link xem phim “Không Hẹn Mà Đến” trên YouTube

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *