Photos from Drama “Unexpected Falling” – 11/15/2022

Bấm vào để xem tiếng Việt

  Photos from Drama “Unexpected Falling” – 11/15/2022

The person who loves you has already rushed through the night.
Even if the situation is difficult and life is shattered, the warm current can water the heart and make flowers bloom. The big net of love and hate, emotion and reason are slowly spreading out and are intertwined because of everyone’s decision.
The drama is broadcast exclusively on the whole network on Youku at 6 o’clock tonight. Remember to follow the drama on time! ​​​​

🎥 Watch Drama “Unexpected Falling” playlist with English subtitles on YouTube

•  Source:  Weibo @电视剧不期而至, 11/15/2022


Vietnamese Translation:

❄  Hình ảnh phim “Không Hẹn Mà Đến” – 15/11/2022

Người yêu em đã vượt qua cả thâu đêm.
Cho dù tình cảnh gian nan, cuộc sống vụn vỡ, dòng nước ấm áp vẫn có thể tưới mát cho trái tim và cho hoa nở. Trong chiếc lưới lớn bao phủ yêu và hận, tình cảm và lý trí đang dần dung hòa lẫn nhau bởi vì quyết định của mỗi người.

Phim được phát sóng độc quyền trên toàn mạng trên Youku vào lúc 6 giờ tối nay. Các bạn nhớ theo dõi bộ phim đúng giờ nhé!

🎥 Link xem phim “Không Hẹn Mà Đến” trên YouTube

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *