Photos from Drama “Unexpected Falling” – 11/14/2022

Bấm vào để xem tiếng Việt

  Photos from Drama “Unexpected Falling” – 11/14/2022

As the days passed, the events seemed to have fallen silent.
What is the secret that Gao Jun is trying to hide in vain?

The drama is broadcast exclusively on Youku at 6 o’clock tonight!

🎥 Watch Drama “Unexpected Falling” playlist with English subtitles on YouTube

•  Source:  Weibo @电视剧不期而至, 11/14/2022


Vietnamese Translation:

❄  Hình ảnh phim “Không Hẹn Mà Đến” – 14/11/2022

Ngày tháng trôi qua, những sự việc dường như đã chìm trong im lặng.
Bí mật mà Cao Tuấn đang cố gắng vô ích để che giấu là gì?
Phim được phát sóng độc quyền trên Youku lúc 6 giờ tối nay.

🎥 Link xem phim “Không Hẹn Mà Đến” trên YouTube

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *