Photos from Drama “Unexpected Falling” – 11/22/2022

Bấm vào để xem tiếng Việt

  Photos from Drama “Unexpected Falling” – 11/22/2022
The road ahead is long, you may be anxious, you may not know what to do, you may lose your direction for a moment, but always remember to experience life in multiple dimensions and seriously answer every multiple choice question that life brings. Once you have decided, you must stick to it.
Together let’s experience the different choices that life brings. See you tonight at 6 o’clock on Youku!

🎥 Watch Drama “Unexpected Falling” playlist with English subtitles on YouTube

•  Source:  Weibo @电视剧不期而至 (Drama “Unexpected Falling“, 11/22/2022


Vietnamese Translation:

❄  Hình ảnh phim “Không Hẹn Mà Đến” – 22/11/2022
Còn cả một chặng đường dài phía trước, bạn có thể lo âu, có thể không biết phải làm sao và không có phương hướng trong chốc lát, nhưng hãy luôn nhớ trải nghiệm cuộc sống đa dạng và trả lời một cách nghiêm túc đối với mỗi sự lựa chọn do cuộc sống đưa ra. Khi bạn đã quyết định, hãy kiên trì thực hiện.
Hãy cùng nhau trải nghiệm cuộc sống do những lựa chọn khác nhau mang lại.
Phim được phát sóng độc quyền trên Youku lúc 6h tối nay nhé!

🎥 Link xem phim “Không Hẹn Mà Đến” trên YouTube

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *