Photos from Drama “Unexpected Falling” – 11/24/2022

Bấm vào để xem tiếng Việt

  Photos from Drama “Unexpected Falling” – 11/24/2022
While waiting for new episodes to be released on Saturday when Gao Jun’s fake identity is exposed, let’s take a look at some new photo stills.
SPOILER:
So far viewers know that fake “Gao Jun” actually is a lawyer, known as Lawyer Tan. We believe that his name is Tan Shen. However, to our surprise, it is revealed in upcoming episodes that Tan Shen is just a nickname. The real name shown on the main male character’s ID card is Tan Si Tiao (named after a mahjong tile of four of a kind – 4 bamboo sticks). Fans can’t help laughing with the real name of the leading male character in this drama 🤣.

🎥 Watch Drama “Unexpected Falling” playlist with English subtitles on YouTube

•  Source:  Weibo @电视剧不期而至 (Drama “Unexpected Falling“, 11/24/2022


Vietnamese Translation:

❄  Hình ảnh phim “Không Hẹn Mà Đến” – 24/11/2022
Trong khi chờ đợi đến thứ 7 để có thể xem tập phim mới khi danh tính của Cao Tuấn giả mạo bị phanh phui, hãy cùng ngắm vài tấm hình mới trong phim.
Hiện tại, người xem đã biết “Cao Tuấn” giả là một luật sư thật sự, được gọi là Luật sư Đàm. Mọi người đều tin rằng tên họ của anh ấy là Đàm Thâm. Nhưng thật bất ngờ là các tập phim sắp tới hé lộ rằng Đàm Thâm chỉ là một biệt danh. Tên thật trên thẻ chứng minh của nhân vật nam chính là Đàm Tứ Điều (được đặt theo thẻ bài mạt chược Tứ Điều/Tứ Sách). Fan đều đang không nhịn cười được với cái tên thật của nam chính trong phim 🤣.

🎥 Link xem phim “Không Hẹn Mà Đến” trên YouTube

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *