Peng Guan Ying Posts About Drama “Unexpected Falling” – 11/26/2022

Bấm vào để xem tiếng Việt


  Peng Guan Ying Posts About Drama “Unexpected Falling” – 11/26/2022
I heard about my new identity being exposed already.
See you tomorrow!
Peng Guan Ying and Cai Wen Jing will appear in a Weibo livestream event on 11/27 from 17:00 – 18:00 (CST).
In addition, he posts a video clip from drama “Unexpected Falling”.
[并不简单] [Not easy] Pretending to be very experienced 🕺🏻
This is a scene from episode 30 when “Gao Jun” can’t control his jealousy, so we get to see his dancing skills.

🎥  Watch Drama “Unexpected Falling” playlist (English subtitles) on YouTube
•  Sources:  Weibo @彭冠英, 11/26/2022 at 19:28 (CST) and 21:06 (CST)


Vietnamese Translation:

❄  Bành Quán Anh đăng về phim “Không Hẹn Mà Đến” – 26/11/2022
Nghe nói rằng danh tính mới của tôi đã được hé lộ.
Hẹn gặp vào ngày mai!
Bành Quán Anh và Thái Văn Tịnh sẽ tham gia buổi livestream trên Weibo từ 17:00 – 18:00 giờ (giờ Trung Quốc) vào ngày 27/11.

Anh ấy cũng đăng đoạn video cảnh phim “Không Hẹn Mà Đến”.

[并不简单] [Không đơn giản] Giả vờ rất có kinh nghiệm 🕺🏻
Đây là cảnh trong tập 30 khi “Cao Tuấn” không thể kiềm chế cơn ghen của mình, nhờ vậy chúng ta được xem kỹ năng nhảy của anh ấy.

🎥 Link xem phim “Không Hẹn Mà Đến trên Youtube

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *