Peng Guan Ying Posts Photos for Drama “Unexpected Falling” – 11/27/2022

Bấm vào để xem tiếng Việt


  Peng Guan Ying Posts Photos for Drama   “Unexpected Falling – 11/27/2022
Showing the cards,
not pretending any more…
Every picture has a mahjong tile of 4 bamboo sticks (referring to his name) since it has been revealed that his character’s real name is Tan Si Tiao in episode 33.

🎥  Watch Drama “Unexpected Falling” playlist (English subtitles) on YouTube
•  Source:  Weibo @彭冠英, 11/27/2022 at 14:37 (CST)


Vietnamese Translation:

❄  Bành Quán Anh đăng hình phim “Không Hẹn Mà Đến” – 27/11/2022
Lật bài đây,
không diễn nữa…

Trên mỗi tấm hình đều có thẻ bài mạt chược Tứ Điều/Tứ Sách bởi vì tên thật của nhân vật được tiết lộ là Đàm Tứ Điều trong tập 33.

🎥 Link xem phim “Không Hẹn Mà Đến trên Youtube

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *