Peng Guan Ying Studio Posts Photo from Drama “Unexpected Falling” – 11/27/2022

Bấm vào để xem tiếng Việt

  Peng Guan Ying Studio Posts Photo from Drama “Unexpected Falling” – 11/27/2022

Woo-hoo! In “Unexpected Falling”, boss Peng Guan Ying unlocks the new SSR skin (Specially Super Rare game character outfit) – “Tan Si Tiao”. It turns out that Tan Shen is not his real name 🤔. (There are so many vests, our studio staff is just whispering.)

🎥 Watch Drama “Unexpected Falling” playlist with English subtitles on YouTube

• Source: Weibo @彭冠英工作室 (Peng Guan Ying Studio), 11/27/2022


Vietnamese Translation:

❄  Phòng làm việc Bành Quán Anh đăng hình phim “Không Hẹn Mà Đến” – 27/11/2022

Woo-hoo (thật bất ngờ)! Trong “Không Hẹn Mà Đến”, boss Bành Quán Anh mở ra skin mới (trang phục bên ngoài theo thuật ngữ của game thủ) – “Đàm Tứ Điều”. Hóa ra Đàm Thâm không phải là tên thật🤔. (Có thật nhiều chiếc áo vest, bên phòng làm việc chỉ nói khẽ thôi.)

🎥 Link xem phim “Không Hẹn Mà Đến” trên YouTube

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *