Peng Guan Ying on Cover of SPOTLiGHT Magazine

Bấm vào để xem tiếng Việt

  Peng Guan Ying on Cover of SPOTLiGHT Magazine – 12/10/2022
The reason why a classic is a classic lies on its reflection and search which have become settled over a long period of time, and it solidifies to make all kinds of echoes at the present time.
Peng Guan Ying is willing to be a devoted observer of the story, and acting is defined as creativity, immersing himself deeply into it through his body and language, which is like converging into a stream of water and winding towards the sea, expanding boundlessly with no end in sight.
SPOTLiGHT’s December issue featuring “Peng Guan Ying: Observation and Echoes” on the cover is launching the pre-sale, and the magazine includes HD ‘fashion photos’ and exclusive content including ‘character report’. Please look forward to more exciting things!
We can now pre-order the December issue of SPOTLiGHT magazine featuring Peng Guan Ying.
You can take a look at some of these good-looking photos.

Video Shoot Featuring Peng Guan Ying in SPOTLiGHT Magazine – 12/08/2022:

Late autumn always has a magnificent, mysterious color. As the few lingering green color fades, all things radiate with the most lively, dazzling appearance. Before heading towards winter, have an unexpected encounter with Peng Guan Ying in the golden sunset, and bid farewell to autumn in the shadow of trees, shimmering waters, and sound of the wind.
The pre-sale of SPOTLiGHT’s December issue featuring “Peng Guan Ying: Observation and Echoes” on the cover will officially start at 13:00 on December 10, 2022. It will contain HD “fashion photos” and “exclusive interviews” and other exciting content.
On the day of the pre-sale, we will announce the exclusive ordering method on the official Weibo of @SPOTLiGHT. Stay tuned for more exciting events!
Source: Weibo @SPOTLiGHT聚光, 12/08/2022

Sources:
•  Video: Weibo @SPOTLiGHT聚光, 12/08/2022
•  Photos: Weibo @SPOTLiGHT聚光, 12/10/2022


Vietnamese Translation:

❄  Bành Quán Anh trên trang bìa tạp chí SPOTLiGHT – 10/12/2022
Sở dĩ một tác phẩm kinh điển trở thành kinh điển là nhờ vào sự suy ngẫm và nghiên cứu tìm kiếm đối với nó được lưu lại qua thời gian lâu dài, ngưng tụ lại và gây bao nhiêu loại tiếng vang trong hiện thời.
Bành Quán Anh sẵn sàng trở thành người quan sát, trung thành dõi theo câu chuyện, và diễn xuất chính là sự sáng tạo, chìm đắm trong đó, thâm nhập sâu vào bên trong bản thân và ngôn ngữ, để hội tụ thành một dòng nước, uốn khúc về phía đại dương, và rộng mở vô biên không thấy điểm cuối.
SPOTLiGHT đã bắt đầu nhận đặt trước cho tạp chí số tháng 12 với ‘Bành Quán Anh: Quan sát và tạo tiếng vang’ trên trang bìa. Tạp chí chứa hình ảnh thời trang HD và nội dung độc quyền về ‘thông tin nhân vật’. Các bạn hãy chờ đón nhiều điều thú vị hơn!
Trang tạp chí đã đăng tin đặt mua tạp chí SPOTLiGHT số tháng 12 với Bành Quán Anh trên trang bìa. Các bạn có thể xem trước vài tấm hình đẹp xuất sắc đây.
Video hậu trường cho tạp chí SPOTLiGHT – 08/12/2022:
Thu muộn bao giờ cũng mang một sắc thái đẹp huyền bí, khi chút dư vị của màu xanh phai đi, vạn vật chói chang rực rỡ với dáng vẻ đẹp sặc sỡ trọn vẹn nhất.
Trước khi bước vào mùa đông, không hẹn mà gặp Bành Quán Anh trong ánh chiều vàng. Tạm biệt mùa thu với bóng cây, sắc nước và âm thanh của gió.
Tạp chí SPOTLiGHT, tháng 12 với ảnh bìa “Bành Quán Anh: Quan sát và tạo tiếng vang” sẽ chính thức nhận đặt trước vào lúc 13:00 ngày 10 tháng 12 năm 2022. Tạp chí hứa hẹn chứa các “hình ảnh thời trang” rõ nét và “phỏng vấn độc quyền” cùng với nội dung thú vị.
Vào ngày đặt mua trước, chúng tôi sẽ công bố phương thức đặt hàng độc quyền trên Weibo chính thức của @SPOTLiGHT, vì vậy hãy nhớ theo dõi các sự kiện thú vị!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *