Photos of Peng Guan Ying from SPOTLiGHT Magazine

Bấm vào để xem tiếng Việt

 


  Photos of Peng Guan Ying from SPOTLiGHT Magazine – 12/12/2022
Peng Guanying: Observation and Echoes | SPOTLiGHT cover character of the December issue
“Acting” is a job that needs to bring out emotions and release as much energy as possible in a short period of time. For Peng Guan Ying, deeply emotional expression comes from long-term accumulation, constantly absorbing and being creative, like a big tree with deep roots. Maybe sometimes it’s just a casual observation and conclusion, which will change someday in the future and become a known attack from the past. The more you accumulate, the more spontaneous it will be.
Peng Guan Ying Studio also posted the behind-the-scenes for SPOTLiGHT photoshoot.
“Recording a warm photoshoot completed in this cold winter…”
At the end of the video, our idol’s mind was wandering into space and suddenly he spoke out his drifting thoughts:
“You should ask what I’m thinking. I’m thinking about lunch… sliced meat with green peppers, shredded potatoes.”
Sources:

Vietnamese Translation:

❄  Hình ảnh Bành Quán Anh trên tạp chí SPOTLiGHT – 12/12/2022
Bành Quán Anh: Quan sát và tiếng vang | SPOTLiGHT – Nhân vật trang bìa số tháng 12
“Diễn xuất” là công việc đòi hỏi phải điều chỉnh cảm xúc, cần khả năng phát ra càng nhiều năng lượng trong một khoảng thời gian ngắn. Đối với Bành Quán Anh, biểu hiện cảm xúc sâu sắc đến từ sự tích lũy lâu dài, không ngừng hấp thụ và sáng tạo, cũng giống như một cây đại thụ có gốc rễ đâm sâu. Có lẽ đó chỉ là vài lần quan sát và tổng kết tình cờ, và vào một ngày nào đó trong tương lai nó sẽ chuyển biến thành một cú đánh đã được hiểu biết, thuần thục từ quá khứ.
Bạn càng tích lũy nhiều, nó sẽ càng dễ dàng, thuần thục hơn.
Phòng làm việc Bành Quán Anh cũng đăng thêm video hậu trường buổi chụp ảnh cho tạp chí SPOTLiGHT.
“Ghi lại buổi chụp ảnh ấm áp được hoàn tất trong mùa đông lạnh giá này…”
Kết thúc video, thần tượng chúng mình đang thả hồn bay bổng và bất ngờ nói lên dòng suy nghĩ vu vơ:
“Bạn nên hỏi tôi đang nghĩ gì, tôi đang nghĩ về bữa ăn trưa… thịt thái ớt xanh, khoai tây thái sợi…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *