Peng Guan Ying posts Weibo for “Star Online” livestream event

Bấm vào để xem tiếng Việt


  Peng Guan Ying posts Weibo for “Star Online” livestream event – 12/27/2022
Before the livestream event, our idol posted a picture of getting ready.
See you at once!
#Bringing unrivalled friends#
After it was over, he posted the group picture.
It’s a day to meet good ‘Peng’ friends.
Check in successfully!
He also posted many messages in the super-topic:
I’m coming.
Looking forward to meeting today!
There are mysterious guests in today’s livestream. Let’s make a guess!
I prepared a small gift for everyone during the livestream.
If you have any questions during the livestream, you can speak all you want.​​​​
There may not be enough time to see every question.
However, maybe there’s not enough time to answer each one.​​​​
Everyone, please forgive me!
Very happy today…
What is everyone’s goal for next year? Please leave a message.
Work hard together!
Drink more hot water!
Weather is cold, keep warm!
Looking forward to meet with ‘Peng’ friends next time.
Getting off work…
Bye bye!
See you later!
Sources:
• Weibo @彭冠英, 12/27/2022 at 17:55 and 19:12 (CST)

Vietnamese Translation:

❄  Bành Quán Anh cập nhật Weibo trong buổi livestream – 27/12/2022

Trước giờ livestream, thần tượng chúng mình đăng hình đang sửa soạn.

Đến gặp ngay lập tức!
#Đưa tới người bạn độc nhất vô nhị#
Sau khi kết thúc, anh ấy đăng tấm hình chụp chung.
Một ngày để gặp gỡ bạn bè tốt…
Check in thành công
Anh ấy cũng đăng rất nhiều tin trong siêu thoại:
Tôi đến đây.
Rất mong gặp mặt hôm nay!
Buổi livestream hôm nay có vị khách bí ẩn, cả nhà đoán xem!
Đã chuẩn bị một món quà nhỏ cho mọi người trong buổi livestream.
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào trong buổi livestream, bạn có thể nói thoải mái.​
Có thể là không kịp để xem mọi câu hỏi.
Nhưng mà có thể không kịp để trả lời từng câu…
Mong mọi người bỏ qua cho!
Hôm nay rất vui…
Mục tiêu năm tới của mọi người là gì, hãy để lại tin.
Hãy cùng nhau nỗ lực!
Trời lạnh, chú ý giữ ấm!
Nhớ uống nhiều nước nóng!
Hẹn cùng bạn bè gặp lại lần sau!
Làm xong việc…
Hẹn lần sau gặp!
Bye bye!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *