Peng Guan Ying Posts About Weibo’s “Star Online” Live Event

Bấm vào để xem tiếng Việt


  Peng Guan Ying Posts About Weibo’s “Star Online” Live Event on 12/27/2022
#Let’s Meet the Star Friend#
“Peng” friends,
see you tomorrow!
Our idol will participate in this livestream event which is scheduled to be on 12/27 at 18:00 (CST).

Vietnamese Translation:

❄  Bành Quán Anh đăng tin về buổi livestream vào ngày 27/12/2022
#Gặp gỡ người bạn ngôi sao#
Các “Bành” bằng hữu, hẹn gặp vào ngày mai!
Thần tượng chúng mình sẽ tham gia buổi livestream trên Weibo vào ngày 27/12 lúc 18:00 (giờ TQ).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *