Peng Guan Ying Studio updates on New Year’s Day – 01/01/2023

Bấm vào để xem tiếng Việt


  Peng Guan Ying Studio updates on New Year’s Day – 01/01/2023
Filled with the previous year’s anticipation and rushing to love the new year.
Boss Peng Guan Ying wishes everyone Happy New Year’s Day, and have fun during the holidays!
Also, the drama teams for “Thin Ice” and “Have a Crush on You” also post new photos for New Year’s Day. We are hoping there’s good news soon, so let’s look forward to these dramas!

Vietnamese Translation:

❄  Phòng làm việc Bành Quán Anh cập nhật đầu năm – 01/01/2023
Tràn đầy trông mong trong năm cũ, và ùa đến niềm đam mê trong năm mới…
Boss Bành Quán Anh chúc cả nhà ngày đầu năm mới vui vẻ và vui chơi trong ngày nghỉ lễ!
Đoàn phim “Băng Mỏng” và “Nghe Nói Em Thích Tôi” cũng đăng hình cho năm mới. Chúng mình hy vọng sẽ sớm có tin vui, và hãy cùng trông chờ phim được chiếu!
(Xem hình dưới phần comment)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *