Photo from drama “Love Heals” – 02/09/2023

Bấm vào để xem tiếng Việt


⚜  Photo from drama “Love Heals” – 02/09/2023
Tonight love and the moonlight are quiet; we hug each other and fall asleep ❤️.
In one more day, drama “Love Heals” is meeting you all. Follow Tencent Video and make an appointment. Ning Zhi Qian (Peng Guan Ying) and Ruan Liu Zheng (Wang Chu Ran), we will see you tomorrow!

Vietnamese Translation:

❄  Hình ảnh phim “Nghe Nói Em Thích Tôi” – 09/02/2023
Đêm nay tình yêu cùng ánh trăng đều yên lặng, chúng ta ôm nhau chìm vào giấc ngủ ❤️.
Chỉ còn 1 ngày nữa phim “Nghe Nói Em Thích Tôi” sẽ gặp các bạn.
Hãy theo dõi Tencent Video và đặt lịch hẹn. Ninh Chí Khiêm (Bành Quán Anh) và Nguyễn Lưu Trang (Vương Sở Nhiên), chúng ta hẹn gặp vào ngày mai!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *