Peng Guan Ying posts photo for drama “Love Heals” – 02/09/2023

Bấm vào để xem tiếng Việt


⚜  Peng Guan Ying posts photo for drama “Love Heals” – 02/09/2023
I still can’t help but be emotionally moved when we meet again. This time I will definitely hold your hand firmly 💞. Let’s follow Tencent Video! Ning Zhi Qian (Peng Guan Ying), see you tomorrow!

Vietnamese Translation:

❄  Phòng làm việc đăng hình phim “Nghe Nói Em Thích Tôi” – 09/02/2023
Vẫn không khỏi rung động con tim khi gặp lại nhau, lần này anh nhất định sẽ nắm chặt tay em 💞.
Hãy cùng theo dõi Tencent Video! Ninh Chí Khiêm (Bành Quán Anh), hẹn gặp vào ngày mai!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *