Poster from Drama “Love Heals”

Bấm vào để xem tiếng Việt


⚜  Poster from Drama “Love Heals” – 02/09/2023
Love is the best medicine to heal you and me. We invite you to go together during the beautiful spring time. Tomorrow night at 18:00 on Tencent Video, let’s hear the whispers of love. Let’s make an appointment!

Vietnamese Translation:

❄  Hình poster phim “Nghe Nói Em Thích Tôi” lên sóng – 09/02/2023
Tình yêu là liều thuốc tốt nhất để chữa lành anh và em.
Mời các bạn đi chung trong thời gian tốt đẹp của mùa xuân. Tối mai vào lúc 18:00 giờ trên Tencent Video, hãy cùng nghe lời thì thầm của tình yêu. Nhớ đặt lịch hẹn nhé!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *