Two more days to the premiere of drama “Love Heals”

Bấm vào để xem tiếng Việt


⚜  Two more days to the premiere of drama “Love Heals” – 02/08/2023
Going around for 6 years, I discovered that you are still the only one in my life. There are still 2 days left for drama “Love Heals” to be broadcast, so let’s make an appointment. We’ll meet on February 10th on Tencent Video, and together with Ning Zhi Qian (Peng Guan Ying) look for a bits and pieces of love hidden in time.
The wedding style is exposed. In the colorful world of love, I only put on a pure white wedding dress for you. Today’s blind box is available, and let’s make a reservation. Two days later, we’ll meet Ning Zhi Qian and Ruan Liu Zheng in the dazzling world of love.

Vietnamese Translation:

❄  2 ngày nữa phim “Nghe Nói Em Thích Tôi” lên sóng – 08/02/2023
Loanh quanh sáu năm, anh phát hiện rằng em vẫn là duy nhất trong cuộc đời anh. Phim “Nghe Nói Em Thích Tôi” vẫn còn 2 ngày nữa là phát sóng. Hãy đặt lịch hẹn, chúng ta sẽ gặp nhau trên Tencent Video vào ngày 10 tháng 2, và cùng với Ninh Chí Khiêm (Bành Quán Anh) tìm kiếm dấu tích tình yêu ẩn giấu trong thời gian.
Tạo hình hôn lễ đã được tung ra. Trong thế giới muôn màu của tình yêu, em chỉ vì anh mà khoác lên mình chiếc váy cưới màu trắng tinh khiết. Hộp mù của hôm nay đã giao đến, hãy nhớ đặt hẹn. 2 ngày sau chúng ta sẽ gặp thế giới tình yêu tuyệt đẹp của Ninh Chí Khiêm và Nguyễn Lưu Tranh trên Tencent Video.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *