More Photos from drama “Love Heals” – 02/12/2023

Bấm vào để xem tiếng Việt


⚜  More Photos from drama “Love Heals” – 02/12/2023

We heard about a family who found great happiness on sports day at school.
A closer look turns out to be our Dr. Ning (Peng Guan Ying) and Dr. Ruan (Wang Chu Ran). When did you get together again? Why didn’t you tell us?
The story of the young couple continues at 6 o’clock tonight on Tencent Video.
Don’t miss the hints between the two of them!

The character account for neurosurgeon Ning Zhi Qian also posted the family picture:

Wondering who this big person mischievous person is following (copying)… Anyway, congratulations, son!

Sources:
Weibo @电视剧听说你喜欢我 (Drama “Love Heals”), 02/12/2023
Weibo @神外-宁至谦 (Neurosurgeon Ning Zhi Qian), 02/11/2023


Vietnamese Translation:

❄  Hình ảnh phim “Nghe Nói Em Thích Tôi” – 12/02/2023

Nghe nói về một gia đình đã tìm thấy hạnh phúc tại hội thể thao, và nhìn kỹ hơn, hóa ra là Bác sĩ Ninh (Peng Guan Ying) và Bác sĩ Nguyễn (Vương Sở Nhiên) của chúng ta. Hai người ở cùng nhau từ khi nào vậy, sao không nói cho chúng tôi biết?
Câu chuyện của cặp đôi này vẫn đang tiếp tục diễn ra vào 6h tối nay trên Tencent Video.
Đừng bỏ qua các gợi ý giữa hai người họ!

Tài khoản nhân vật Thần ngoại (Thần kinh ngoại khoa) Ninh Chí Khiêm cũng đăng tấm hình gia đình:

Người tiểu quỷ lớn này không biết là bắt chước theo ai. Dù sao cũng chúc mừng con trai!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *