Peng Guan Ying posts photo and video from drama “Love Heals” – 02/12/2023

Bấm vào để xem tiếng Việt


⚜  Peng Guan Ying posts photo and video from drama “Love Heals” – 02/12/2023
•  Update on 02/12 – Our idol posts a picture with the following words written on it:
Wrong, wrong, wrong… I am wrong!
He was replying to Wang Chu Ran since a few minutes before that, she posted a picture with the words: “Bumping into each other at the street intersection, lovers missed each other.”

•  Update with video on 02/12:

Qian’s allergies to being romantic are beyond the standard limit.
In the video, he was holding a piece of paper with the words “sorry” (on behalf of Ning Zhi Qian) and mentioned about giving out the shown photo.

•  Update on 02/11 – He mentioned about his character Ning Zhi Qian (probably about how Ning Zhi Qian treated Ruan Liu Zheng):

Qian knows the old method of having the intention to welcome but still refuse.

Vietnamese Translation:

❄  Bành Quán Anh đăng hình và video phim “Nghe Nói Em Thích Tôi” – 12/02/2023
•  Cập nhật ngày 12/02 – Thần tượng nhà mình đăng tấm hình có ghi hàng chữ:
Sai, sai, sai, là anh sai rồi.
Anh đang trả lời lại cho Vương Sở Nhiên vì trước đó vài phút, cô ấy đăng tấm hình với hàng chữ: “Đụng nhau ở ngã tư đường, người yêu bỏ lỡ nhau”.
• Cập nhật video ngày 12/02:
Dị ứng lãng mạn của Khiêm đã vượt quá tiêu chuẩn.
Trong video, anh cầm tờ giấy với chữ “xin lỗi” (thay cho nhân vật Ninh Chí Khiêm) và đề cập đến chuyện tặng hình.
•  Cập nhật ngày 11/02 – Anh ấy nhắc đến nhân vật Ninh Chí Khiêm (có lẽ đang nói về cách đối xử với Nguyễn Lưu Tranh):
Khiêm Khiêm là hiểu rõ chiêu bài muốn nhận rồi nhưng còn giả vờ từ chối.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *