Peng Guan Ying in all black

Bấm vào để xem tiếng Việt

 


⚜  Peng Guan Ying in all black – 03/08/2023
Our idol posts a new set of photos today.
Sharing photos
#My spring OOTD#
His style is wearing all black today. What does everyone think? Have you already fainted because of his cool, handsome looks?
In addition, his studio also posts the photoshoot video.
Multi-faceted in all black, with unlimited styles, every style of Boss Peng Guan Ying has new surprises. [挤眼]
He also posted a Douyin video.
Change style 💙
# Star attraction plan#
# Photoshoot of my fashion#
Sources:

Vietnamese Translation:

❄  Bành Quán Anh với nguyên cây đen – 08/03/2023
Hôm nay thần tượng chúng mình đăng bộ ảnh mới.
Chia sẻ hình ảnh
#Trang phục mùa xuân của tôi#
Phong cách hôm này là nguyên cây đen. Mọi người nghĩ sao, có bị ngất xỉu vì phong độ quá ngầu và điển trai?
Sau đó, phòng làm viêc đăng thêm video buổi chụp ảnh.
Đa diện nguyên cây đen, không giới hạn trong phong cách, mỗi phong cách của Boss Bành Quán Anh đều có những bất ngờ mới.​​​  [挤眼]
Anh ấy đăng thêm video trên Douyin.
Thay đổi phong cách 💙
#Kế hoạch lực hấp dẫn của ngôi sao#
#Chụp ảnh thời trang của tôi#

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *