Appreciation party from drama team for “Love Heals”

Bấm vào để xem tiếng Việt


⚜  Appreciation party from drama team for “Love Heals” – 03/07/2023
We’re sending front-line coverage of the appreciation party for drama “Love Heals”. Gathering together and sharing this big cake full of fruitful meanings, the sweetness is overflowing in the heart. Thank you again, and wishing that the love and romance in your hearts will last forever.​​​​

Vietnamese Translation:

❄  Tiệc cảm ơn của đoàn phim “Nghe Nói Em Thích Tôi” – 07/03/2023
Đoàn phim gửi tới tin tức đầu tiên về bữa tiệc cảm ơn của đoàn phim “Nghe Nói Em Thích Tôi”. Cùng nhau quây quần và chia sẻ chiếc bánh lớn với đầy hoa trái và ý nghĩa này, sự ngọt ngào ngập tràn trong tim. Xin nói lời cảm ơn các bạn một lần nữa, và chúc cho tình yêu và sự lãng mạn trong trái tim các bạn sẽ tồn tại mãi mãi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *